Opini

Biografi Syaikh Zainuddin al-Malibari

daralameer.com

Nama lengkap beliau adalah Zainuddin Ahmad bin al-Qadhi Muhammad al-Ghazali bin Syaikh Zain al-Din Abi Yaha bin Syaikh al-Qadhi Ali bin al-Allamah al-Qadhi Ahmad al-Hindi al-Malibari al-Funnani al-Ma’bari al-Syafii.

Lahir pada tahun 938 H di Malabar, India Selatan. Pertama kali belajar kepada ayahnya, Syaikh Muhammad al-Ghazali. Perlu diketahui, yang dimaksud Syaikh Muhammad al-Ghazali bukanlah Imam al-Ghazali sang Hujjatul Islam. Bukan. Akan tetapi kakek beliau, Syaikh Zainuddin Abi Yahya, menamai putra beliau (ayah Syaikh Zainuddin) dengan nama persis Imam al-Ghazali karena sang kakek adalah seorang yang suka dengan sufi. Terlebih kepada Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, alias Imam Ghazali.

Usai menimba ilmu dari sang ayah, Zainuddin muda melanjutkan rihlah ilmiahnya ke Funnan, belajar kepada pamannya sendiri, Syaikh Abdul ‘Aziz bin Zainuddin al-Malibari yang memiliki majelis yang besar.

Setelah itu, beliau melanjutkan ke al-Haramain (Makkah dan Madinah) untuk menunaikan haji dan umrah. Di sana beliau belajar kepada ulama beken pada masanya seperti Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Hajar al-Haitami al-Makki, ‘Izz al-Din Abdul Aziz al-Zamzami al-Makki, Wajih al-Din Abd al-Rahman bin Ziyad al-Zabidi, al-Arif Zain al-Din Muhammad bin Abil Hasan al-Bakri, sekaligus mengambil sanad tarekat al-Qadiriyyah pada bulan Ramadan tahun 966.

Selain bertemu dengan ulama-ulama di atas, beliau juga belajar kepada beberapa ulama lainnya seperti Syamsuddin Muhammad bin al-Imam Syihabuddin Ahmad al-Ramli, al-Khathib Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Syarbini dan al-Allamah al-Kabir Abdullah Bamakhramah al-Zabidi.

Bertahun-tahun belajar di tanah Haramain, beliau kembali ke kampung halaman dan mengajar di masjid Jami’ Funnan selama 63 tahun. Dan dari majelis itu, lahirlah ulama-ulama besar, di antaranya Syaikh Abdurrahman al-Makhdum bin Syaikh Utsman al-Funnani, al-Qadhi Jamaluddin al-Ma’bari, Syaikh Jamaluddin bin Syaikh Abdul Aziz al-Funnani, Syaikh Utsman Labba al-Hindi dan lain sebagainya.

Seperti ungkapan seorang penyair,

كم منزل في الأرض يألفه الفتى * و حنينه أبدا لأول منزل

Betapa banyak tempat di dunia ini yang dapat membuat nyaman seseorang. Namun rasa kerinduan itu akan tetap terpatri di mana dia dilahirkan.

Di antara karya-karya beliau adalah Qurrat al-Ain bi Muhimmat al-Din, Fathul Muin (Syarh Qurrat al-Ain), al-Ujubah al-‘Ajibah ‘an al-As`ilah al-Gharibah, Irsyad al-Ibad ila Sabil al-Rasyad, Ihkam Ahkam al-Nikah, Syarh Minhaj al-Wadhih, Tuhfat al-Mujahidin fi ba’dhi Akhbar al-Burtughaliyyin, al-Jawahir fi ‘Uqubat Ahl al-Kaba`ir, al-Fatawa al-Hindiyyah dan lain sebagainya.

Beliau wafat pada 1028 H dan meninggalkan tiga putra; Muhammad, Abdul Aziz, Abu Bakr dan satu perempuan bernama Fathimah. Syaikh Zainuddin al-Malibari dimakamkan di pinggir kota Funnan di samping Masjid Agung Faunnan.

About the author

Redaksi PP Al-Fattah

Redaksi PP Al-Fattah

Website dikelola oleh tim redaksi Pondok Pesantren Al-Fattah

1 Comment

Click here to post a comment

  • tolong disertakan Put not, atau sumber redaksi , insyaalloh lebih membantu, atau kalo boleh minta dikirim japri ke email saya,